Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά θέματα και τα θέματα που αφορούν την μισθοδοσία τα τελευταία χρόνια απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και  συνεχή ενημέρωση πάνω στις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

  Με συνεργάτες που έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε εργασιακά θέματα και μισθοδοσία επιχειρήσεων  και με χρήση  σύγχρονων  προγραμμάτων, εξασφαλίζουμε την πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Επίσης καλύπτουμε εξωτερικές εργασίες με ΙΚΑ, ΤΑΕ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ και επιθεώρησης εργασίας.

Αναλαμβάνουμε:

 • Κατάρτιση μισθοδοσιών. Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.

 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.

 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.

 • Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.

 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

 • Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης.

 • Αποστολή δηλώσεων μισθοδοσιών (Α.Π.Δ., Φ.Μ.Υ., κλπ.).

 • Ενημέρωση της επιχείρησης για τις εκάστοτε επιβαρύνσεις.

 • Επιλογή κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση της επιχείρησης.

 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.

 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.

 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.

 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.

 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί.

 • Ασφαλιστικά ταμεία.

 • Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοσης βιβλίου νεοπροσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.

 • Συμβουλές για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον ιδιώτη ή την επιχείρηση.

 • Συμβουλές προς την επιχείρηση για τη βέλτιστη πολιτική διαχείρισης προσωπικού.

 • Σύνταξη οργανογράμματος επιχείρησης.

Λοιπές υπηρεσίες

- Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος.
- Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.
- Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη.
- Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,45 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας.

Μισθολογικός διαγνωστικός έλεγχος της επιχείρησή σας

Ελέγχουμε και παρέχουμε συμβουλές σχετικά με:

 • την σωστή οργάνωση του τμήματος μισθοδοσίας.
 • τον σωστό υπολογισμό  κρατήσεων για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ.
 • την ύπαρξη και σωστή κατάρτιση  ατομικών συμβάσεων σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
 • την τήρηση των διατάξεων περί επιδομάτων, προσαυξήσεων, ωραρίων και υπερωριών.

  Προτείνουμε κατάλληλες για την κάθε επιχείρηση πρακτικές για την ομαλή διαχείριση των εργασιακών και μισθολογικών θεμάτων προς όφελός της αλλά και προς όφελος της ομαλής σχέσης  με τους εργαζομένους της , που θα αυξήσει την αποδοτικότητά τους και την δημιουργία σταθερών συνεργασιών με αυτούς.

 

LOGO_home3.png
Α Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, 152 34 E info@gerontakis.grTηλ.: 2110130301
Fax: 2121047900

Αναζήτηση

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Εγγραφείτε στο Newsletter...

Γραφτείτε στο newletter για να λαμβάνετε e-mail..

Gerontakis ©

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 143258801000 - Design & Development By LogicSoft

+30 6972779302 Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.