Το λογιστικό γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών βιβλία, είτε στην έδρα της επιχείρησης σας είτε στο γραφείο μας, λειτουργώντας ως εξωτερικός λογιστής, εξωτερικός οικονομικός διευθυντής ή εξωτερικός υπεύθυνος λογιστηρίου. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, με την πολυετή εμπειρία του ,  την πλήρη γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει την τήρηση και την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησή σας, την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε το σύνολο των συναλλαγών σας με τις ΔΟΥ.

  Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

Στον τομέα αυτό σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.

 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων.

 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

 • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών.

 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.

 • Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα.

 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

 • Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγορίας.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγορίας.) Λογιστικών Βιβλίων.

 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές κ.λ.π).

 • Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.

 • Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).

 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια).

 • Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.

 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).

 • Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.

 • Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).

 • Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων.

 • Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).

 • Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.

 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.

 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ.π.

 • Σύνταξη και Δημοσίευση Ισολογισμών.

 • Μεταβολές Εταιριών. Συγχωνεύσεις Εταιριών. Διακοπές Εταιριών.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

  Παρέχεται διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.

  Γίνεται ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λπ.).   

 

LOGO_home3.png
Α Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, 152 34 E info@gerontakis.grTηλ.: 2110130301
Fax: 2121047900

Αναζήτηση

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Εγγραφείτε στο Newsletter...

Γραφτείτε στο newletter για να λαμβάνετε e-mail..

Gerontakis ©

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 143258801000 - Design & Development By LogicSoft

+30 6972779302 Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.